Huisregels

De3Winckels - Voorkant - Foto 3

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen ons bedrijf van kracht zijn. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding hiervan kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon leiden tot ontzegging van de toegang en/of melding aan de politie. Een ieder die ons bedrijf betreed, verklaart bekend te zijn met de regels en hiermee akkoord te zijn.


Toegang
 
* Er wordt een minimum leeftijd gehanteerd van 18 jaar. Bij uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.
U dient zich ten aller tijden te kunnen legitimeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs.
 
* Elke toezichthouder, opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich bij binnenkomst te legitimeren.
 
* Correcte kleding is verplicht. Indien u niet aan onze norm voldoet behouden wij ons het recht om u de toegang te weigeren.
Trainingspakken en caps zijn niet toegestaan
 
* Bij het betreden van de zaak gaat u akkoord met controle van tassen en kleding.
 
* Voor uw en onze veiligheid zijn onze toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement.
  U dient hun aanwijzingen op te volgen.
 
* Als u zich niet aan deze regels wenst te houden kan u de toegang worden ontzegd.
 
* Over de toepassing van de regels is geen discussie mogelijk tijdens de avond.
  Voor eventuele op- of aanmerkingen kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie.


Wapens en drugs
 
* Het onder zich hebben van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn ten strengste verboden, evenals het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden drugs. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens of drugs schakelen wij altijd de politie in.


Algemeen
 
* Het is niet toegestaan door personen jonger dan 18 jaar drank te gebruiken met een hoger alcoholpercentage dan 14.9 %.
 
* Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 
* Het is verboden binnen te roken. U kunt gebruik maken van de rookwinckel en onze achtertuin.
 
* Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Geen glazen of flessen in het toilet!
 
* In situaties waar de huisregels niet in voorzien, zullen wij passende maatregelen nemen.


Tot slot
 
* Wij vragen u, na het verlaten van onze zaak geen overlast te veroorzaken voor omwonenden.
 
* Heb respect voor jezelf, de andere gasten, onze medewerkers en ons bedrijf.

Agenda

Pubquiz

Vrijdag 17 november 2017 20:30 in de

Feest Winckel