Huisregels

In onderstaand reglement vind je de huisregels die binnen De 3 Winckels van kracht zijn. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding hiervan kan onmiddellijk leiden tot ontzegging van de toegang en/of melding aan de politie. Iedereen die ons bedrijf betreedt, verklaart bekend te zijn met de regels en hiermee akkoord te zijn.

Toegang

 • Er wordt een minimumleeftijd gehanteerd van 18 jaar. Bij uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.
 • Je dient je te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs.
 • Elke toezichthouder, opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich bij binnenkomst te legitimeren.
 • Correcte kleding is verplicht. Indien je niet aan onze norm voldoet, behouden wij ons het recht om je de toegang te weigeren. Trainingspakken en caps zijn niet toegestaan.
 • Bij het betreden van De 3 Winckels ga je akkoord met controle van tassen en kleding.
 • Voor jou en onze veiligheid zijn onze toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Je dient hun aanwijzingen op te volgen.
 • Als je je niet aan deze regels wenst te houden, kan je de toegang worden ontzegd.
 • Over de toepassing van de regels is geen discussie mogelijk tijdens de avond. Voor eventuele op- of aanmerkingen kan je je schriftelijk wenden tot de directie.

Wapens & drugs

 • Het onder je hebben van wapens - of voorwerpen die als wapen kunnen dienen - zijn ten strengste verboden, evenals het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden drugs. Indien je in het bezit blijkt te zijn van wapens of drugs schakelen wij altijd de politie in.

Algemeen

 • Het is niet toegestaan door personen jonger dan 18 jaar alcoholische drank te nuttigen.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 • Het is verboden binnen te roken. Je kan om te roken gebruikmaken van de rookwinckel en onze achtertuin.
 • Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Geen glazen of flessen in het toilet!
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, zullen wij passende maatregelen nemen.

Tot slot

 • Wij vragen je, na het verlaten van onze zaak, geen overlast te veroorzaken voor omwonenden.
 • Heb respect voor jezelf, de andere gasten, onze medewerkers en ons bedrijf.

Di. vanaf 19:00 uur (alleen van sep t/m apr)
Wo. t/m za. vanaf 15:00 uur
Zo. vanaf 16:00 uur *

* Bij belangrijke sportevenementen gaan wij eerder open.

Wo. t/m za. vanaf 10:00 uur

Dijkweg 3
2671 GA, Naaldwijk

info@de3winckels.nl
0174 - 62 69 69

© De 3 Winckels  |  HomeHuisregels - Privacyverklaring